2 Modules

Supervīziju piezīmes

Šajā modulī atrodami videoieraksti un citi materiāli no supervīziju sesijām, ja tādi ir tikuši fiksēti video, audio, foto vai citādā elektroniskā formātā. 

Papildu resursi

Šajā modulī atrodami papildu materiāli un saites uz informācijas avotiem, kas tiek pievienoti atbilstoši supervīziju laikā aktualizētajām tēmām, ņemot vērā kopējo programmas fokusu.

Supervīzija vadītājam-konfidenciāls atbalsts transformācijām profesionālajā darbībā

Visticamāk ikviens vadītājs ir saskāries ar profesionālo vientulību –situācijām, kuras prasa transformāciju jeb būtiskas izmaiņas, taču savu profesionālo situāciju nav iespējams apspriest ar kolēģiem, tuviniekiem vai draugiem ētisku apsvērumu un/vai konfidencialitātes dēļ. Individuālā programma ir atbilstoši saskaņota un atbilst arī pedagogu profesionālās pilnveides vajadzībām.

Savukārt individuālā supervīzija ir droša vide, kur vadītājs sadarbojoties ar profesionālu supervizoru var konfidenciāli pārskatīt savu situāciju kopumā un/vai detaļās, izvērtēt alternatīvas un izplānot nepieciešamos praktiskos soļus transformācijām profesionālajā darbībā, kā arī saņemt individualizētu atbalstu, ilgtermiņā realizējot izvēlēto risinājumu un atbilstoši nepieciešamībai to pārskatot un elastīgi koriģējot.

Tas viss apvienots vienotā programmā, kuras ietvaros iespējams saņemt gan individuālu uzmanību un atbalstu, gan papildus arī situācijai atbilstošus resursus, materiālus, informāciju, norādes u.tml., ko pielietot pēc nepieciešamības.

PROGRAMMA:

  • 3 vai 6 mēneši programmas darbība
  • fokusēts atbalsts, ņemot vērā individuālos mērķus
  • 2-3 reizes mēnesī individuālas supervīzijas sesijas (līdz 60 min. katra)
  • 1 papildu follow-up sesija (30 min.) 6 nedēļu laikā pēc programmas noslēguma
  • privāts profils online platformā
  • papildu resursi pēc nepieciešamības

Programmu nodrošina Indra Markova Audemio (IMA)

Modules for this product 2
Pieteikties sarunai

Already have access to this product?    Sign In Here


Personal Information


Other Available Products

My Products Available Products
Sign In

Sign In Details

Forgot Password