Sveiciens!

Audemio ietvaros attīstām iespēju vadītājiem privātpraksēs, mazajā biznesā un algotā darbā saņemt sev nepieciešamo atbalstu, lai darītu gudrāk, pelnītu vieglāk, dzīvotu priecīgāk un harmoniskāk līdzsvarotu darba un privāto dzīvi:

  • stratēģiski gudri menedžēt savu (un savas komandas) laiku un plānot un organizēt darbu produktīvāk un efektīvāk;
  • izveidot un attīstīt savu privātpraksi klātienes un online kursiem, semināriem un konsultēšanai;
  • klātienes un online kursu un semināru veidotājiem saņemt konsultācijas un atbalstu praktiski-tehniskai nodarbību vadīšanai;
  • gūt resursus savam atbalstam līdzsvarojot darba un privāto dzīvi.

Atbilstoši aktualitātēm gan individuāli, gan pēc organizāciju un darba kolektīvu pieprasījuma arī citiem interesentiem ir iespējas apgūt dažādus klātienes un online kursus, seminārus, interaktīvas meistarklases, kā piedalīties nometnēs pieaugušajiem darba un privātās dzīves līdzsvaram.

Klātienes un online kursus, seminārus, meistarklases, nodarbības un citus pasākumus nodrošina profesionālās tālākizglītības centrs “Kompetenču pilnveides un supervīzijas centrs “AudemioTraining”” (reģ.Nr.3361802371) sadarbībā ar pieredzējušiem un "drēbi" zinošiem profesionāļiem.

Available Products

Mārketings manā privātpraksē. Koleģiālas sarunas

Īstas, dzīvas un nerediģētas koleģiālas Zoom sarunas 1:1 par personīgo pieredzi ar mārketingu savā supervizora/pārrauga... un arī kouča, psihologa, klātienes un online kursu un semināru veidotāja un vadītāja, psihoterapijas speciālista, mākslas terapeita, konsultanta, mentora, astrologa, mārketinga speciālista, horeogrāfa, pedagoga, HR speciālista, fizioterapeita u.c. profesionālo jomu privātpraksē.

Virtuālais sarunu forums tapis 2023.gada pavasarī Supervizoru profesijas svētku nedēļas projekta ietvaros. Ideja un realizācija: Indra Markova (Audemio), sarunbiedri - Latvijas Supervizoru apvienības biedri.

INEX sesijas 24/7

Tev ir kādreiz tā gadījies? Ir ļoti nepieciešama individuāla ekstra personīgā konsultācija par savas privātprakses stratēģiski-juridiskiem jautājumiem vai supervīzijas sesija vai supervīzija par supervīziju, bet to sarunāt bez ilgiem mēģinājumiem atrast kopīgu laiku sazvanīties un turpu-šurpu sarakstīšanās, lai vienotos par  laiku, ir gandrīz neiespējami. Un tad Tu atmet ar roku. Man tā noteikti ir bijis. Izmēģini šo opciju - piesakies 24/7 jeb jebkurā Tev ērtā diennakts laikā un tiekamies Zoomā vai klātienē!

Reģistrēju privātpraksi! Kādu uzņēmējdarbības formu izvēlēties?

Kouča, supervizora, psihologa, klātienes un online kursu un semināru veidotāja un vadītāja, konsultanta un līdzīga profila privātprakses reģistrēšana un uzņēmējdarbības formas izvēle - tas ir būtisks lēmums, it īpaši, ja paralēli varbūt pat ir arī algots darbs un/vai vēl citas nodarbošanās, intereses, attīstības ieceres tuvākā vai tālākā nākotnē.

Tiešsaistes sesiju vadīšanas aizkulises

Tiešsaistes sesiju vadīšana no kouča, supervizora, psihologa, klātienes un online kursu un semināru veidotāja un vadītāja un līdzīga profila privātprakses īpašnieka viedokļa ir daudz kas vairāk nekā tikai labākās tiešsaistes platformas izvēle un metodes, kas piemērotas darbam tiešsaistē individuāli vai lielākam dalībnieku skaitam. Tās ir arī specifiskas tieši ar digitālo pasauli saistītas lietas, par ko jāparūpējas bieži vēl pirms pirmās tiešaistes sesijas.

Līgumslēgšanas ābece

Praktizējot savā kouča, supervizora, psihologa, klātienes un online kursu un semināru veidotāja un vadītāja un līdzīga profila konsultatīvo profesiju privātpraksē, neatņemama sastāvdaļa ir līgumsarunas un līgumu un vienošanos slēgšana ar pasūtītājiem, kuri dažreiz ir, bet bieži nav paši arī konkrēto pakalpojumu klienti. Šī kursa ietvaros pārskatīsim līgumslēgšanas pamatus - būtiskāko par līgumiem un vienošanām un to obligātājām un rekomendējamām sastāvdaļām.

Cenu aprēķinu noslēpumi

Viens no rūpīgāk glabātājiem, bet neapšaubāmi arī viens no svarīgākajiem noslēpumiem katra privātprakses īpašnieka veiksmīgai darbībai ir cenu aprēķini. Un ja vēl tas būtu viens vienīgs cipars, par ko izlemt un viss... Šajā kursā izskatīsim tik sensitīvos samaksas jautājumus no kouča, supervizora, psihologa, klātienes un online kursu un semināru veidotāja un vadītāja un līdzīga profila privātprakses īpašnieka perspektīvas, apsverot arī iespējamās konkurētspējīgu cenu stratēģijas iepirkumos.

Datu apstrādes saimniecība fizisko personu konsultēšanā

Ja individuāli praktizē kā koučs, psihologs, supervizors, PEPmamma, dūla, piedāvā psihoterapijas sesijas, sniedz personalizētus veselīga dzīvesveida padomus, vadi personīgās izaugsmes nodarbības, atbalsta grupas un tamlīdzīgi, tad Tu darbojies konsultējošo profesiju privātpraksē un konsultē vai sniedz citus pakalpojumus klientiem - fiziskām personām. Iegūstot šo kursu kopā ar citiem kursiem, Tu apgūsi ne vien pamatlietas, ko būtiski izprast un zināt saistībā ar personas datu apstrādi Tavā praksē, bet ieraudzīsi, kā  datu apstrādes lietas iekļaujas Tavas konsultējošo profesiju privātprakses kopainā un ir dažkārt pat palīdz  Tev pasargāt ne tikai klientus, bet arī sevi un savu biznesu.

Supervīzija vadītājam-konfidenciāls atbalsts transformācijām profesionālajā darbībā

Visticamāk ikviens vadītājs ir saskāries ar profesionālo vientulību –situācijām, kuras prasa transformāciju jeb būtiskas izmaiņas, taču savu profesionālo situāciju nav iespējams apspriest ar kolēģiem, tuviniekiem vai draugiem ētisku apsvērumu un/vai konfidencialitātes dēļ. Individuālā programma ir attiecīgi saskaņota un atbilst arī pedagogu profesionālās pilnveides vajadzībām.

My Products Available Products
Sign In

Sign In Details

Forgot Password